top of page

TRAFİK KAZALARINDA ARAÇTA OLUŞAN DEĞER KAYBI NE ŞEKİLDE KİMDEN TALEP EDİLEBİLİR ŞARTLARI NELERDİR?

Güncelleme tarihi: 29 Eyl 2022Aracınızda meydana gelen değer kaybı nedeniyle açacağınız Değer Kaybı Davası özelinde, Narçin Hukuk&Danışmanlık olarak trafik kazasından kaynaklı olarak maddi ve/veya manevi zarara uğramış olan kazazedelere avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Araçta değer kaybı nasıl meydana gelir, araç değer kaybı başvuru dilekçesi nasıl olmalıdır ve araç değer kaybı şartları nelerdir vb. önemli hususlarda bilgi almak için bize başvurabilirsiniz.


DEĞER KAYBI NEDİR

Makalemize öncelikle değer kaybının tanımını yaparak başlayalım. Değer kaybı, çift taraflı olarak gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda aracınızın piyasa rayicine göre yaşamış olduğu değer düşüklüğüne verilen addır. Trafik kazasına karışan bir araç, tamir edilmesine rağmen serbest piyasada satılmak istendiğinde piyasa rayiç değerinde kayıp yaşamaktadır. Araç alacak kişiler kaza yapmış bir aracı alırken daha düşük fiyatla almak istemektedirler. Değer kaybı davası bu aşamada araç sahiplerine kusurlu aracın işleteninden ve sürücünden araçlarının değerinin düşmesinden dolayı oluşan değer kayıplarını tazmin ve tahsil fırsatı sunmaktadır.


DEĞER KAYBI NASIL TALEP EDİLİR?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesine göre Trafik Sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketine dava açmadan önce başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Sigorta şirketine başvuru bir dava şartı konumundadır. Sigorta şirketine başvuru yapılmadan açılan davalar mahkemelerce dava şartı yokluğundan reddedilmektedir. Sigorta şirketi başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören araç maliki, araç işleteni, aracın şoförü ve sigorta şirketi olmak üzere tüm sorumlulara karşı dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.


DEĞER KAYBI İÇİN SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA BAŞVURULABİLİR Mİ?

Hak sahibi aracındaki değer kaybı için dava açabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu yargılama yapma yetkisine sahip olan bir alternatif uyuşmazlık çözüm makamıdır. Sigorta Tahkim Komisyonunda sadece karşı tarafın aracının zorunlu mali mesuliyet sorumluluk sigorta poliçesini (trafik sigortası) düzenleyen sigorta şirketi aleyhine başvuru yapılabilir. Araç maliki, işleticisi veya şoförü aleyhine Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulamaz.


Sigortacılık Kanunu’na göre bir uyuşmazlık dosyası hakeme tevdi edildikten sonra 4 ay içerisinde çözüme kavuşturulmak zorundadır. Ortalama bir başvuru-raportör-hakem tayini süreci, 4 aylık yargılama ve son olarak 1 aylık karar yazımı tebliğ süreci dikkate alındığında pratikte 5.000,00TL’ye kadar olan bir hukuki uyuşmazlık hakkında 6 ay içerisinde karar verilmektedir.


DEĞER KAYBI DAVALARINDA HANGİ MAHKEMELER GÖREVLİDİR?

Sigorta şirketlerine karşı açılan araç değer kaybı davalarına bakmakla görevli mahkemeler Asliye Ticaret Mahkemeleridir, araç işleteni ve sürücüsüne karşı açılan davalarda ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli mahkemelerdir.


ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI NE KADAR SÜREDE SONUÇLANDIRILIR?

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda açılan davalarda Sigortacılık Kanunu gereği Sigorta Hakemleri önlerine gelen uyuşmazlığı 4 ayda sonuçlandırmak zorunda olduklarından röportörde geçen süre, tebligat ve icra işlemelerini de dahil edersek Sigorta Tahkim Komisyonu’nda davaların 6 ayda sonuçlanarak tahsilat işleminin de yapıldığını söyleyebiliriz.


Asliye Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan araç değer kaybı davaları ise ortalama 1,5 – 2 yıl gibi bir sürede sonuçlanmaktadır.


DEĞER KAYBINI ÖDEMEKLE SORUMLU OLANLAR KİMLERDİR?

Araçta meydana gelen değer kaybını, öncelikle trafik kazasına karışan kusurlu araç maliki, bu aracın Sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketi, araç işleteni, aracı kullanan kişi müştereken ve müteselsilen ödemekle yükümlüdürler. Karayolları Trafik Kanunu gereği birden çok sorumlu kişi vardır. Bu kişilerin sorumlulukları da müşterek ve müteselsil sorumluluktur. Yani istediğiniz kişiden veya tümünden aynı anda alacağınızı talep edebilme hak ve yetkisine sahipsiniz.


DEĞER KAYBI TUTARI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Meydana gelen kaza sonrası değer kaybı hesaplaması için, belirli ve açık bir formül düzenlenmiştir. Araç değer kaybı Trafik Sigortası Genel Şartları’nda düzenlenen usul ve esaslardan biri olan “Değer Kaybı Hesaplaması Formülüne” göre hesaplanmalıdır. Aracın yılı, hasar geçmişi ve niteliği, aracın kilometresi, markası ve modeli, aracın trafiğe çıkış tarihi ve piyasa değeri araç değer kaybının miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.


Öncelikle her kaza yapan sürücü araç değer kaybı talep edemez. Bunun için bazı ön şartlar bulunmaktadır. Öncelikle, araç değer kaybı talebinde bulunabilmek için kazada mağdur olan taraf siz olmalısınız. Kazaya sebebiyet veren sürücü sizseniz ve kusur oranı olarak %100 siz kusurlu iseniz hak talep edemezsiniz. Kazadaki kusur oranınız ile orantılı olarak değer kaybı talep edebilirsiniz. Örneğin kazadaki kusur oranınız %50 ise hak ettiğiniz değer kaybının kusur ile orantılı olarak %50’sini alabilirsiniz. Kaza da kusur oranınız %50 ve 10.000 TL bir değer kaybınız oluştuğunda 10.000 TL ‘nin yarısı olan 5.000 TL alabilirsiniz


ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Araç değer kaybı davası zamanaşımı süresi zararın öğrenildiği tarihten itibaren başlayarak iki yıldır. Son iki yıl içerisinde bir kazaya karışmışsanız ve %100 kusurlu değilseniz araç değer kaybı tazminatını dava açarak alabilirsiniz.


HANGİ HALLERDE DEĞER KAYBI ALINAMAZ?
  • Değer kaybı talep edebilmek için her halükarda en az iki aracın trafik kazasına karışması gerekir. Kendi aracınızı kendi kusurunuz ile bir yere vurmanız halinde değer kaybı talep edemezsiniz. Çünkü değer kaybını trafik kazasına karışan diğer aracın ilgililerinden talep edebilirsiniz.

  • Trafik kazasının oluşmasında %100 kendi kusurunuz var ise yine karşı taraf kusursuz olduğu için değer kaybı talep edemezsiniz. Örneğin trafik kazasında kusur oranınız %50 ise ve aracınızda 10.000,00 TL değer kaybı tespit edildi ise sadece 5.000,00 TL değer kaybı bedeli talep edebilirsiniz. Çünkü kazanın oluşmasında sizin de kusurunuz var. Yüksek değer kaybı alabilmek için kazanın oluşmasında kusurunuzun olmaması veya düşük olması gerekmektedir.

  • Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları değer kaybı teminatı kapsamı dışındadır.

  • Ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar değer kaybı teminatı kapsamı dışındadır.

  • Aynı yerde birden fazla hasar olması veya araç geçmişinde 3 ve daha fazla hasar olması, araç kilometresinin 165.000 km’den fazla olması hallerinde de değer kaybı alınabilmesi çok zor olmaktadır.

  • Araç maliki üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlar için de değer kaybı sorun olabilecektir. Bu nedenle kaza tarihi ile sigorta şirketine ihbar tarihi arasında mülkiyet değişikliği yapılmamasını öneriyoruz.


Araç değer kaybı davası, baştan sona uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Sigorta Tahkim Komisyonu veya Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan araç değer kaybı davasını da bir avukat tarafından yürütülmesi oldukça önemlidir. Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı Narçin Hukuk &Danışmanlık olarak ekibimizde yer alan uzmanlarımız ve avukatlarımız ile araç değer kaybı takibi, tahsili ve davası sürecinde müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktan onur duyarız.bottom of page