top of page

UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 08.03.2012 tarihinde yasalaşmıştır. Söz konusu yasa ülkemizde yaşayan kadınlar için ve Aile bütünlüğünün korunması için birçok önleyici ve koruyucu maddeler içermektedir.


HAKİM TARAFINDAN VERİLEN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Yasanın 5. Maddesinde sayılan önleyici tedbir kararları Aile Mahkemesi hâkimi tarafından verilecektir. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri hâkimi tarafından Aile Mahkemesi sıfatıyla bu kararlar verilecektir. Şimdi kanunda sayılan tedbirleri uygulama kapsamında tek tek açıklamaya çalışalım.


1-) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmaması

Hâkim uygulamada şiddetin büyüklüğüne ve dercesine bakılmaksızın verilen bir tedbir kararıdır. Bu tedbir kararına göre hakkında uzaklaştırılma verilen kişi (eş-sevgili- erkek-kadın olan kişi) şiddet mağduru olan kişiye (eş-sevgili- erkek-kadın olan kişi ) karşı tehdit ve hakaret içeren sözleri söylemesine yasaklanmasını içeren bir tedbir kararıdır.


2-) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi

Hâkim uygulamada şiddetin büyüklüğüne ve derecesine göre verdiği bir tedbir kararıdır. Müşterek konutun şiddet görene tahsisi uygulamada taraflar arasında yaşanan şiddetin boyutuna göre verilen bir önleyici tedbirdir uzaklaştırma kararı.


Örneğin, karı koca arasında ilk defa yaşanan kısa bir tartışma olduğu durumda ekseriyetle hâkimler müşterek konutta uzaklaştırma kararı vermezler. Diğer koruma tedbirleri verilerek eşlerin aile bütünlüğü korunmaya çalışılmaktadır. Şayet eşler arasında daha öncede böyle bir durum yaşanmışsa ya da ilk defa yaşanmış olsa bile şiddetli bir tartışma ağır hakaretler ve darp durumu söz konusu ise o zaman hâkimler şiddet mağduru kişiye müşterek haneyi tahsis edip şiddet uygulayan kişi bu buradan uzaklaştırıp buraya yaklaşmaması için önleyici tedbir olarak uzaklaştırma kararı vermektedir.


3-) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşılmaması

Hâkim uygulamada şiddetin büyüklüğüne ve dercesine göre verdiği bir tedbir kararıdır. Uygulamada hâkimler yaşanan şiddetin büyüklüğüne göre verilen bu tedbir kararında amaç şiddete maruz kalan korunan kişinin sosyal yaşantısını rahat devam etmesi için bulunduğu ortamlara şiddet uygulayanın yaklaşmaması için uygulanan bir önleyici uzaklaştırma kararıdır.


4-) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması

Uygulama bu önleyici koruma kararı evli, çocukları olan ve boşanma aşamasındaki kişiler arasında meydana gelen şiddet olaylarında uygulanan tedbir kararıdır. Hâkim somut olaya göre ve şiddetin büyüklüğüne göre şiddet uygulayan kişinin çocukları ile ilgili kişisel ilişki kurma durumunu yeniden değerlendirir.


5-) Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması

Uygulama bu önleyici koruma kararı boşanma aşamasındaki kişiler arasında meydana gelen şiddet olaylarında uygulanan tedbir kararıdır. Hâkim somut olaya göre ve şiddetin büyüklüğüne göre şiddet uygulayan kişinin çocukları ile ilgili kişisel ilişki kurma durumunu yeniden değerlendirir. Boşanma davasında tanıklara yönelik önleyici tedbirler alabilir. Tanıklara aramama yaklaşmama şeklinde somut olaya göre hâkim tarafından alınabilir.


6-) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar verilmemesi

Hâkim tarafından verilen bu önleyici koruma kararında amaç şiddet mağduru kişinin şahsi eşyalarının hatıralarının korunması amaçlanmaktadır. Uygulamada, ailesinin yanına giden şiddet mağduru kadının müşterek evdeki eşyalarının şiddet uygulayan koca ve ailesi tarafından yakılması sokağa atılması sıkça rastlandığı için Hâkim tarafından somut olaya ve şiddetin derecesine göre uygulanan bir önleyici tedbir kararıdır.


7-) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi

Şiddete Maruz kalan kişinin (eş-sevgili- erkek-kadın olan kişi) şiddet uygulan kişi tarafından (eş-sevgili- erkek-kadın olan kişi) telefonla, whatsapp, diğer sosyal medya iletişim araçları ile aranmamasını içeren bir önleyici koruma kararıdır. Hâkim bu önleyici kararı ile koruma süresi içerisinde korunan kişinin iletişim araçları ve benzer yollarla rahatsız edilmemesini amaçlamaktadır.


8-) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi

Uygulamada bu önleyici karar silah ruhsatı olan kişilerin şiddet uygulan taraf olduklarında Hâkim tarafından verilen koruma süresince bu silahların ilgili kolluğa teslim edilmesini içeren önleyici karardır. Bu kararda amaç olası büyük telafisi imkansız durumların ortaya çıkması önlemek içindir. Bu kararla silah ruhsatı iptal edilmiyor sadece şiddet uygulayan kişinin silahı koruma kararı süresince ilgili kolluğa emanet olarak teslim ediliyor.


9-) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi

Uygulamada bu önleyici tedbir resmi görevleri gereği silah taşıyan kolluk görevlilerini kapsamaktadır. Hâkim bu karını verirken somut olaya ve şiddetin dercesine göre karar verir. Ayrıca silahını kurumuna teslim etmesi gereken şiddet uygulayan kişinin yürüttüğü kamu görevi gereği silahını kurumuna teslim etmesi durumunda hayati tehlikesinin olacağı durumlarda hâkim koruma kararını kanunda sayılmayan başka koruma kararları ile gerekli önleyici tedbirleri alabilir. Bu konuda hâkime geniş yetkiler verilmiştir.


10-) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması

Hâkim bu önleyici tedbir kararında şiddet uygulayan kişi korunan kişinin olduğu yere bu maddeleri kullanarak gitmemesi ve bağımlı olan kişilerin bağımlı oldukları tespit edilmesi halinde tedavi edilmesi için karar alınmaktadır. Bu koruma kararının amacı tarafların bu maddeden kurtulması ve özellikle şiddet olaylarının ortaya çıkmasında önemli rol oynayan bu maddelerin kullanılmaması için gerekli önlemleri almak amaçlanmıştır.


11-) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması

Hâkim tarafından ve bu koruma kararının amacı şiddet olayının cereyanına sebep olan psikolojik, fiziksel ve ruhsal hastalıkların tedavisi için ilgili sağlık kuruluşuna sevkinin sağlanarak gerekli tedavinin yapılması amaçlanmaktadır. Örneğin, öfkesini kontrol edemeyen kişilerin öfke kontrolünün sağlanması için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına ilgilinin gönderilerek nefes egzersizliğinin yapılarak ilgiliye öfke kontrol terapisinin yapılmasını sağlanarak bu hastalığının iyileştirilmesi sağlanması.


DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

6284 sayılı yasa bünyesinde birçok yenilikleri barındırmanın yanı sıra şiddet mağdurunun korunması için hâkime sınırsız yetkiler vermiştir. Bu sebeple şiddete maruz kalan kişilerin korunması ve yerinde doğru zamanda doğru koruma kararının alınması için profesyonel desteğin alınmasının elzem olduğunu düşünmekteyiz.


Narçin Hukuk ve Danışmanlık olarak gerek Boşanma davası devam ederken gerekse müstakil olarak koruma ve uzaklaştırma kararı almak için bize başvuran müvekkillerimizin haklarını bu konuda hiçbir hak kaybına uğramamaları için yasaların ve içtihatların somut olayımızda uygulanması için her türlü önlemleri almaktayız.


Delilerin değerlendirilmesinde ve gerekli koruma ve uzaklaştırma kararının zamanında alınması için zaman kaybetmeden gerekli başvuruları yaparak kararları alıp müvekkilimizin güvende olması için her türlü desteği sağlamaktayız. Bu işlemleri yaparken müvekkilimizle birlikte koordineli olarak şiddet uygulayanın yapacağı hamleleri önceden tespit edip ona göre uzaklaştırma kararı almaktayız.

bottom of page