top of page

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI

Güncelleme tarihi: 29 Eyl 2022


Eser sözleşmelerinin bir türü olan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin, bedel olarak arsa payının devri borcunu da içerdiğinden, geçerliliği resmi şekilde yapılması şartına bağlıdır. Bu nedenle, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, sözleşmenin taraflarından birisinin tek taraflı irade beyanı ile feshedilemez.


Fesih için, arsa sahibi ve yüklenicinin kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaları, iradelerinin uyuşması gerekir. Taraflar anlaşarak kat karşılığı inşaat sözleşmesine her zaman son verebilirler.


Arsa sahibi ve yüklenici, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi konusunda anlaşamaz ise, sözleşmenin feshi için mahkemeye dava açılması ve sözleşmenin feshine karar verilmiş olması gerekir.


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Feshinin Sonuçları

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda feshin geçmişe veya geleceğe etkili olması durumuna göre bir takım sonuçlar doğmaktadır. Öncelikle inşa edilen ve tamamlanmayan taşınmazın durumu, yüklenicinin harcadığı emek ve malzemelerin karşılığı, arsa sahiplerinin zararının akıbeti gibi konular feshin sonuçları içerisinde yer almaktadır.


1-Sözleşmeden Dönme Yoluyla Geçmişe Etkili Fesih ve Sonuçları

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshine dair ilk yol sözleşmeden dönme şeklidir. Sözleşmeden dönme ile sözleşme geçmişe dönük olarak ortadan kalkacak ve feshin sonuçları geçmişe de etki edecektir. Sözleşmeden dönme durumunda, hiç sözleşme yapılmamış gibi bir değerlendirme yapılacaktır.


Arsa sahibinin sözleşmeden dönme yolu ile fesih yoluna gidebilmesi için yüklenicinin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi veya taşınmazı zamanında teslim etmeyerek temerrüde düşmüş olması gerekmektedir. Yargıtay’a göre sözleşmeden geçmişe etkili olacak şekilde dönülebilmesi için inşaatın büyük bir bölümünün tamamlanmamış olması gerekmektedir. Sözleşmeden dönmenin sonuçları Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre sözleşmeden dönme durumunda taraflar edimlerinden vazgeçerek daha önce yerine getirdikleri edimleri geri isteyebilmektedirler.


Sözleşmeden dönmenin bu niteliği gereği, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri geriye etkili olarak feshedildiğinde, arsa sahibi tapuda yükleniciye devrettiği arsalarını geri alabilmekte, yüklenici ise inşaatın yaptığı kısmına denk gelecek bedelini talep edebilmektedir.


2-Sözleşmenin ileriye etkili feshi ve sonuçları

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshine dair ikinci yol ise ileriye etkili olarak feshedilmesidir. Sözleşmenin ileriye etkili olarak feshedilebilmesi için sözleşmeden dönmenin aksine inşaat seviyesinin %90 oranının üzerinde tamamlanmış olması gerekmektedir.


Sözleşmenin ileriye etkili olarak feshedilmesi durumunda yüklenici inşaatı tamamladığı orana göre yine arsa payına veya inşa ettiği bağımsız bölümlere hak kazanmaktadır. Arsa sahibi ise bu durumda geç ve eksik teslim nedeniyle uğradığı kira kaybını ve yüklenicinin kusuruyla uğradığı diğer zararlarını talep edebilmektedir.


Narçin Hukuk & Danışmanlık olarak kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve feshi konularında müvekkillerimize her türlü desteği sağlamaktayız. Bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Σχόλια


bottom of page